Εγγραφή στον H.L.A.

Εάν επιθυμείτε να γίνεται μέλος του Hellenic Logistics Association μπορείτε να ακολουθήσετε εναλλακτικά τις ακόλουθες διαδικασίες :

1. Συμπληρώστε την φόρμα εγγραφής μέλους και κάντε κλικ στο Αποστολή, ή

2. Σώστε το αρχείο της Αίτησης Εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και στην συνέχεια μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στην Υποστήριξη Μελών (member@hla.org.gr) ως επισυναπτόμενο αρχείο, είτε να την παραδώσετε σε έντυπη μορφή, σε αρμόδια επιτροπή του HELAS για τα θέματα εγγραφής νέων μελών.

Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην συνδρομή μέλους μπορεί να προσαρμόζεται ετησίως ανάλογα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ το ενδιαφερόμενο μέλος ενημερώνεται για το ποσό καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα το καταβάλει αφού υποβάλει την αίτηση εγγραφής.

Επιθυμητή είναι και η αποστολή βιογραφικού σημειώματος καθώς και φωτογραφίας η οποία χρησιμοποιείται για την έκδοση ταυτότητας μέλους.

Στην συνέχεια η αίτηση σας θα αξιολογηθεί στην πρώτη συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία υποβολής της, ενώ παράλληλα θα ενημερωθείτε είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το χρηματικό ποσό που απαιτείται για να γίνετε μέλος (τακτικό), καθώς και για τον τρόπο καταβολής του.

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τις υποχρεώσεις μελών, τους σκοπούς-στόχους του HELAS ή οτιδήποτε άλλο διαβάστε το καταστατικό. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ηλεκτρονική Γραμματειακή Υποστήριξη (info@hla.org.gr).

Σε περίπτωση που δεν λάβετε σε εύλογο χρονικό διάστημα επιβεβαίωση ότι η αίτηση σας παρελήφθη επαναλάβατε την διαδικασία.

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΟΥΣ

  • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις.
  • Συμμετοχή σε συνέδρια – ημερίδες του HELAS.
  • Συμμετοχή σε συνέδρια – ημερίδες άλλων οργανισμών του χώρου με ευνοϊκούς όρους.
  • Χρησιμοποίηση της Υπηρεσίας Υποστήριξης Επιστημονικής Έρευνας χωρίς καμία επιβάρυνση.
  • Δυνατότητα ανεύρεσης εργασίας, μέσω της προώθησης του βιογραφικού σας σε περίπτωση που το επιθυμείτε.
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδες εργασίας.
  • Συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα οργανώνει ο HELAS για τα μέλη του.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Επίθετο
Όνομα
Πατρώνυμο
Πόλη
Περιοχή
Ταχυδρομικός Κώδικας
Ημερομηνία Γέννησης
Διεύθυνση Κατοικίας
Τηλέφωνο Οικίας
Κινητό Τηλέφωνο
e-mail
Επωνυμία Εταιρείας
Τμήμα
Περιγραφή Θέσης
Τηλέφωνο Εργασίας
Διεύθυνση Εργασίας
Ταχυδρομικός Κώδικας
e-mail
fax
 
Πτυχίο
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό
Παρατηρήσεις
Καθότι τα στοιχεία που συμπληρώσατε θα
αποτελέσουν τη βάση για την εγγραφή σας,
φροντίστε να είναι όσο το δυνατόν
πιο κατανοητά γίνεται.


Copyright © 2005, Hellenic Logistics Association | Τελευταία ενημέρωση: | Υπεύθυνος site: webmaster