Πλήρες κείμενο καταχώρησης

"ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ" του Μιχαήλ Α. Πατεράκη
Στις: 09/07/07, 14:25

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣ. Ν. ΚΑΤΣΑΡΟΥ

--------------------------

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26-28, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210.3600702, 210.3601466
FAX
: 210.3600702

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σας γνωρίζουμε, ότι κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Μιχαήλ Α. Πατεράκη Δρ Μεταφορικού Δικαίου – Δικηγόρoυ «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ», το οποίο  αποτελείται από 384 σελίδες και αναφέρεται σε φλέγοντα προβλήματα του Εμπορικού Δικαίου στο χώρο της μεταφοράς,   τα περισσότερα των οποίων, παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε ενιαίο τόμο. Φέρει Εισαγωγικό Σημείωμα του Αν. Καθηγητή  Νομικής Δ.Π.Θ, Κων/νου Παναγόπουλου.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη (Ζητήματα παραγγελίας μεταφοράς-Ζητήματα πραγματικής μεταφοράς),  με πέντε κεφάλαια το καθένα.

Α) Το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους περιλαμβάνει το  ζήτημα του παραγγελιοδόχου μεταφοράς σε οκτώ Ευρωπαϊκές και δύο Αμερικανικές χώρες. Η παρουσίαση αυτή γίνεται από τον ερευνητή κατά τρόπο συγκριτικό σε σχέση με το ελληνικό δίκαιο,  έτσι ώστε ο μελετητής του βιβλίου, να μπορεί να εμβαθύνει τόσο στα αλλοδαπά όσο και στο Ελληνικό δίκαιο. Το δεύτερο κεφάλαιο  αναφέρεται στην ανάλυση και την διαπίστωση των διαφορών των εννοιών των εμπορικών συμβάσεων, μεσιτείας, εμπορικής αντιπροσωπείας και παραγγελίας μεταφοράς. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη μεταφορά επικίνδυνων  ουσιών οδικώς και θαλασσίως. Μνημονεύονται τα απαραίτητα έγγραφα για τις μεταφορές αυτές καθώς και η καταλληλότητα των μεταφορέων και των οχημάτων -  βυτίων. Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με την εντελώς άγνωστη, στη χώρα μας έννοια, του operator  συνδυασμένης μεταφοράς και βεβαίως με τα  εννοιολογικά  στοιχεία της συνδυασμένης μεταφοράς. Τέλος,  το πρώτο μέρος κλείνει με Δικονομικά ζητήματα σε ό,τι αφορά τον παραγγελιοδόχο μεταφοράς.

Β) Το πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους περιλαμβάνει γνωμοδότηση του συγγραφέα για τη φόρτωση και τη στοιβασία στην εθνική μεταφορά πραγμάτων,  η οποία  δόθηκε για πολύκροτη  υπόθεση  που  απασχόλησε την ελληνική κοινή γνώμη επί σειρά μηνών.

Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τις σταλίες στην οδική μεταφορά πραγμάτων (εφαρμοζόμενες διατάξεις, προϋποθέσεις, αμοιβή).

Το τρίτο κεφάλαιο οριοθετεί τις έννοιες του δόλου – αμέλειας και ηθελημένης κακής διαχείρισης υπό το πρίσμα των κανόνων της αιτιώδους  συνάφειας .

Στο τέταρτο κεφάλαιο και για την αυτόνομη μελέτη του βιβλίου και την πλήρη εξυπηρέτηση του χρήστη, παρατίθενται τρεις βασικοί νόμοι του Δικαίου της Οδικής Μεταφοράς: α) ο ΕμπΝ β) η CMR και γ) ο ν. 3446/06.

Τέλος,  στο πέμπτο κεφάλαιο του δεύτερου  μέρους υπάρχουν σχόλια και πρόσφατες αποφάσεις Ελληνικών Δικαστηρίων σε περίληψη για τρία σημαντικά ζητήματα :

α)  την ευθύνη του μεταφορέα και τις περιπτώσεις απαλλαγής του, του άρθρου 17 CMR

β)  Τα επικίνδυνα πράγματα του άρθρου 22 CMR

γ)  Την ηθελημένη κακή διαχείριση του άρθρου 29 CMR

Το βιβλίο «ασφαλώς καλύπτει ένα σημαντικό βιβλιογραφικό κενό στο μάλλον  παραμελημένο από τη θεωρία (αν και τόσο σημαντικό) Δίκαιο της μεταφοράς και είναι  βέβαιο ότι και στην πράξη θα αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα στους θεράποντες  της Δικαιοσύνης, δικαστές και δικηγόρους»  όπως  προσφυώς  επισημαίνει στο Εισαγωγικό του Σημείωμα ο Αν. Καθηγητής Νομικής του Δ.Π.Θ., Κων/νος  Παναγόπουλος.            

Τιμή βιβλίου: 26,80 € (πλέον ΦΠΑ 4,5%).

Για παραγγελίες: κα Γκοντίνου 210.3600702 «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣ. Ν. ΚΑΤΣΑΡΟΥ»

 

Έργα Ιδίου:

Ø      Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ø      ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Ø      ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τριμηνιαίο περιοδικό.

 
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτή την καταχώρηση.
 
Νέο Σχόλιο

Όνομα:
Email:
Κείμενο:
 
 
Επιστροφή στα κατεχωρημένα νέα
Copyright © 2005, Hellenic Logistics Association | Τελευταία ενημέρωση: | Υπεύθυνος site: webmaster