Πλήρες κείμενο καταχώρησης

Άρθρο του Ιγνάτιου Μιχαηλίδη στη Ναυτεμπορική
Στις: 07/03/07, 00:56

Προκειμένου να αντιληφθούμε το σημαίνοντα ρόλο των logistics, αρκεί να αναλογιστούμε την προστιθέμενη αξία που συνεισφέρουν στον ευρύτερο οικονομικό τομέα, αλλά και τις επιπτώσεις που έχουν στο κοινωνικό σύνολο. Αρκεί να αναφερθεί πως οι μεταφορές αποτελούν ποσοστό μεγαλύτερο από το 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ, ενώ οι συνέπειες σε κοινωνικό επίπεδο είναι βαρυσήμαντες, είτε λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης, είτε λόγω μόλυνσης του περιβάλλοντος, είτε λόγω μη τήρησης κανόνων οδικής ασφάλειας. Στην χώρα μας τα οφέλη που μπορούν να αποκομιστούν αλλά και τα αρνητικά επακόλουθα εφαρμογής λανθασμένων πολιτικών είναι πολλαπλά, λόγω της γεωστρατηγικής θέσης που κατέχουμε, αλλά και των ιδιομορφιών του Ελληνικού χώρου.


Από τη μία πλευρά έχουμε την ανάλυση της ελκυστικότητας της αγοράς των logistics (worth doing the business), και από την άλλη τη διαχείριση του έργου για τη δημιουργία υποδομών και των κατάλληλων δομών διοίκησης (doing it well). Ενδεικτικά μπορούμε να  αναφέρουμε ότι η ελκυστικότητα της Ελληνικής αγοράς, αν λάβει κανείς υπόψη τους δείκτες εσωτερικής παραγωγής και αναγκών για παροχή υπηρεσιών logistics, είναι σχετικά περιορισμένη. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτει και πρέπει να εκμεταλλευτεί η χώρα μας είναι η γεωγραφική της θέση. Μια από τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη της αγοράς μας, είναι να καταστεί η χώρα μας συνδετικός κόμβος μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Προκειμένου να γίνει πραγματικότητα αυτό, θα πρέπει να απαντήσουμε στα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Υπάρχει σαφώς καθορισμένη στρατηγική;
  2. Ακολουθούμε push ή pull στρατηγική; Με άλλα λόγια, θα περιμένουμε να φανεί η ζήτηση στον ορίζοντα ή θα προβούμε σε ενέργειες δημιουργίας της; (π.χ πρωτοβουλίες όπως Εμπορευματικά Κέντρα – Συνδυασμένες μεταφορές).
  3. Σε ποιους φορείς έχει ζητηθεί να συμμετάσχουν στη χάραξη της στρατηγικής;
  4. Έχουν μεταδοθεί και συμφωνηθεί τα αποτελέσματα στα εμπλεκόμενα μέρη;
  5. Ποια είναι η αρμόδια αρχή που έχει αναλάβει ρόλο συντονισμού όλων των παραπάνω ενεργειών; Καλό θα είναι να υπάρχει μια Κεντρική Αρχή Διαχείρισης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πολυπλοκότητα του όλου εγχειρήματος με επιτυχία.

Επιπλέον βασικά σημεία που θα πρέπει να προσεχθούν, καθότι αποτελούν βασικές πολιτικές της ΕΕ, αλλά και κύρια κριτήρια που έχουν υιοθετηθεί από την Ελλάδα προκειμένου να επιτευχθεί ορθή ανάπτυξη είναι τα παρακάτω:

  1. Ισόρροπη ανάπτυξη των διαφόρων μεταφορικών μέσων. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι οδικές μεταφορές κατέχουν το 44% των μεταφορών εμπορευμάτων έναντι 41% των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, 8% των σιδηροδρόμων και 4% των εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως σε σύγχρονες οικονομίες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το 40% των μεταφορών εμπορευμάτων διεξάγεται μέσω των σιδηροδρόμων.
  2. Κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση σε κύριους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες, καθώς επίσης και σε βασικά κομβικά λιμάνια αλλά και αερολιμένες.
  3. Αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς και στην υγεία των πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη και το βαρύ τίμημα της έλλειψης ασφάλειας στους δρόμους.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως ο Hellenic Logistics Associationαναγνωρίζοντας τη συνεισφορά των μεταφορών στο χώρο των logistics, αλλά παράλληλα εντοπίζοντας το θέμα της οδικής ασφάλειας σε μια χώρα με πολλές ιδιομορφίες όπως η Ελλάδα, αποφάσισε να συμμετάσχει ως μέλος στο European Road Safety Charter, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συμβάλει στη μείωση των ατυχημάτων στη χώρα μας, αλλά και των αρνητικών συνεπειών αυτών τόσο σε οικονομικό, πολιτικό αλλά κυρίως κοινωνικό επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας: www.hla.gr.

 

Ιγνάτιος Μιχαηλίδης
Πρόεδρος Hellenic Logistics Association

 
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτή την καταχώρηση.
 
Νέο Σχόλιο

Όνομα:
Email:
Κείμενο:
 
 
Επιστροφή στα κατεχωρημένα νέα
Copyright © 2005, Hellenic Logistics Association | Τελευταία ενημέρωση: | Υπεύθυνος site: webmaster