Προνόμια Συμμετοχής

 
• Συμμετοχή σε συνέδρια-εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται.

• Γνωστοποίηση των δράσεων που θα αναλάβετε στην ιστοσελίδα μας, καθώς και κάθε εξέλιξης αυτών μέσω του newsletter.

• Γνωστοποίηση της συμβολής σας σε περιοδικά και έντυπα του χώρου.

• Συμμετοχή - συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και αρμόδιους φορείς του χώρου.
 
 
Copyright © 2005, Hellenic Logistics Association | Τελευταία ενημέρωση: | Υπεύθυνος site: webmaster