Πως θα συμμετέχετε

Πως θα συμμετέχετε στην προσπάθεια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας;

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία σας καθώς και την πρότασης σας (δράσεις που επιθυμείτε να συμμετέχετε).

Επιθυμώ να συμμετάσχω στην προσπάθεια.
 
ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προτάσεις
 
Η πρόταση σας πρέπει να περιλαμβάνει τις ενέργειες που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε.

• Η πρόταση σας αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής που θα ακολουθήσετε. Τι πραγματοποιείτε προς το παρόν για να επιτύχετε οδική ασφάλεια; Τι δράσεις πρόκειται να ακολουθήσετε;
• Ποια από τα ακόλουθα πεδία αφορά η πρόταση σας Συμπεριφορά Χρηστών, Ασφάλεια Οχημάτων, Ασφάλεια Υποδομών, Επαγγελματική Μεταφορά, Αίτια Ατυχημάτων.
• Αποφασίστε πως θα αξιολογηθεί η πρόταση σας. Σε ποσοτική βάση (πχ. μείωση του αριθμού των δυστυχημάτων). Σε ποιοτική βάση (πχ. παρέχοντας επαρκή εκπαίδευση σε νέους οδηγούς).
 
 
Copyright © 2005, Hellenic Logistics Association | Τελευταία ενημέρωση: | Υπεύθυνος site: webmaster