3ο Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και Logistics

Το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο περιλαμβάνει κονδύλια για την ενίσχυση (ή τη δημιουργία) εταιριών logistics. Ο HLA θα συγκεντρώνει τις αντίστοιχες ανακοινώσεις και δελτία τύπου και θα τα αναδημοσιεύει σε αυτήν εδώ τη σελίδα. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας.

Προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις για εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στον Ν. 3299/2004.

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών πανελλαδικά μέσω των ΠΕΠ (συνοπτικό)

Η τροπολογία που αφορά τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 με ισχύ από 1/1/2007. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 1299/2004 (συνοπτική έκδοση)

Υπαγωγή εταιριών logistics στο νέο αναπτυξιακό νόμο (ΦΕΚ 870/Β/27-6-2005)

Copyright © 2005, Hellenic Logistics Association | Τελευταία ενημέρωση: | Υπεύθυνος site: webmaster